தேடல்-பட்டன்
இயற்கை-மொழி
3

செயற்கை நுண்ணறிவு

இந்த மிஷன் முக்கிய ஆராய்ச்சி திறனை உருவாக்க கல்வி மற்றும் தொழிற்துறையுடன் நெருக்கமாக ஈடுபடுவதன் மூலம் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் முன்னேற்றத்தை எளிதாக்கும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு
மாஸ்க்

அறிமுகம்

செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) உலகிற்கு மனித நுண்ணறிவை பூர்த்தி செய்வதற்கும் துணைபுரிவதற்கும் மற்றும் மக்கள் வாழும் மற்றும் வேலை செய்யும் முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. அதன் பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுடன், ஏஐ மற்றும் இயந்திர கற்றல் நம் வாழ்வின் அனைத்து தொழில்நுட்ப அம்சங்களிலும் உள்ளன. மேக்ரோ அளவில், ஏஐ மற்றும் இயந்திர கற்றல் ஆகியவை விவசாயம், சில்லறை வணிகம், சுகாதாரம், கல்வி உள்ளிட்ட பல துறைகளில் சீர்குலைக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏஐ இன் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப, ஏஐ மற்றும் இயந்திர கற்றலுக்கான செலவு அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. இந்தியாவில் ஏஐ செலவுகள் இன் போது அதிகரித்து US$ மில்லியனை எட்டியது. மேலும், ஏஐ செலவினம் காலப்பகுதியில் வளர்ச்சியுடன் ஆண்டுக்குள் US$5>, மில்லியனை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது(1).  2035 வரை, நீதி ஆயோக் படி, இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தில் 1 டிரில்லியன் டாலர்களை சேர்ப்பதற்கான திறனைக் கொண்டுள்ளது.

பிஎம்-எஸ்டிஐஏசி-யின் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) மிஷன் ஸ்மார்ட் மொபிலிட்டி மற்றும் போக்குவரத்து உட்பட சுகாதாரம், கல்வி, விவசாயம், ஸ்மார்ட் நகரங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு போன்ற பகுதிகளில் சமூக தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் இந்தியாவிற்கு பயனளிக்கும் முயற்சிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த மிஷன் தேசிய அளவில் முக்கிய ஆராய்ச்சி திறனை உருவாக்குவதில் விரிவான கல்வி-தொழில்துறை தொடர்புகளுடன் பணிபுரியும், இதில் சர்வதேச ஒத்துழைப்புகள் அடங்கும். புதிய அறிவை உருவாக்குவதன் மூலம் மற்றும் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதன் மூலம் தொழில்நுட்ப எல்லைகளை அதிகரிக்க இது உதவும்.

ஏஐ வழங்கும் இந்த திறனை அங்கீகரித்த ஏஐ 2018-19 பட்ஜெட்டில் இந்திய அரசு, புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை வழிகாட்டும் நோக்கத்துடன் ஏஐ-க்கான தேசிய திட்டத்தை நிறுவுவதற்கு நீதி ஆயோக்கை கட்டாயப்படுத்தினார். இந்தியாவின் தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு போர்ட்டல், ‘இந்தியாஏஐ’ இந்தியாவில் ஏஐ தொடர்பான வளர்ச்சிகளுக்கான ஒன்-ஸ்டாப் டிஜிட்டல் தளமாகவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது(2).

 

 

நோக்கங்கள்

  • ஏஐ1

    பல்வேறு முடிவு-எடுக்கும் பணிகளில் உளவுத்துறை அமைப்புகளை பயன்படுத்துதல் மற்றும் சிறந்த இணைப்பை செயல்படுத்தவும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தவும்

  • ஏஐ2

    சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, கல்வி, விவசாயம், ஸ்மார்ட் நகரங்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மொபிலிட்டி போன்ற பகுதிகளில் இந்தியாவின் சமூக தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் உளவுத்துறை அமைப்புகளை பயன்படுத்தவும்

  • ஏஐ3

    புதிய அறிவை உருவாக்க மற்றும் புத்திசாலித்தனமான அமைப்புகளின் புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்க

ஏஐ1

பல்வேறு முடிவு-எடுக்கும் பணிகளில் உளவுத்துறை அமைப்புகளை பயன்படுத்துதல் மற்றும் சிறந்த இணைப்பை செயல்படுத்தவும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தவும்

ஏஐ2

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, கல்வி, விவசாயம், ஸ்மார்ட் நகரங்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மொபிலிட்டி போன்ற பகுதிகளில் இந்தியாவின் சமூக தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் உளவுத்துறை அமைப்புகளை பயன்படுத்தவும்

வெளியீடுகள்-அடுக்கு

வெளியீடுகள் மற்றும் பத்திரிக்கைகள்

ஏஐ
செயற்கை நுண்ணறிவு

அனைவருக்கும் பொறுப்பான ஏஐ-யை நோக்கி

Mar 16 2021
ஏஐ
செயற்கை நுண்ணறிவு

செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான தேசிய உத்தி

ஜூன் 01 2018
அறிக்கை
செயற்கை நுண்ணறிவு

செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றிய டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அறிக்கை

Mar 20 2018
முன்னணி-பங்குதாரர்கள்

முக்கிய பங்குதாரர்கள்

ஹெக்சா
டிஎஸ்டி
ஹெக்சா
மெய்ட்டி
ஹெக்சா
நிதி

நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள்

1
3
4
8
9
10
11
12
topbutton

மேலே செல்லவும்