தேடல்-பட்டன்

21 ஆம் நூற்றாண்டின் போது எஸ்&டி-யின் சமூக வளர்ச்சிக்கான அறிவியல் மற்றும் கோவிட்-19

படம்

ஐஐடி டெல்லி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்துடன் இணைந்து O/o PSA, GoI ஆல் ஆதரிக்கப்படும் இந்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் வசதிகள் வரைபடம் (ஐ-ஸ்டெம்) பற்றிய விரிவுரைத் தொடர்.

இங்கே பார்க்கவும்

topbutton

மேலே செல்லவும்