தேடல்-பட்டன்

எஃப்எல்சிடிடி திட்டத்தின் குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்ப அக்சலரேட்டரின் கீழ் யூனிடோ அக்சலரேட்டர் திட்டத்திற்கான முடிவு

எஃப்எல்சிடிடி படம்

எஃப்எல்சிடிடி குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்ப அக்சலரேட்டர் திட்டம் 3.0 யின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட்-அப்களின் பட்டியலுக்கு, இங்கே கிளிக் செய்யவும்

எஃப்எல்டிசிடி குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்ப முடுக்கி திட்டம் 3.0 என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகத்துடன் இணைந்து யுஎன்ஐடிஓ மூலம் தொடங்கப்பட்டது. ஆற்றல் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும், பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வைக் குறைக்கும் புதைபடிவ எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருப்பதையும் குறைக்கவும், பாயும் துறைகளில் புதுமையான தீர்வுகளை உருவாக்கும் ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு வணிகத் திறனை அதிகரிப்பதை இந்தத் திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 

1. இண்டஸ்ட்ரியல் லோ ஜிஎச்ஜி டெக்
2. கமர்ஷியல் லோ ஜிஎச்ஜி டெக்
3. சேமிப்பக தொழில்நுட்பங்கள்
4. வள திறன்
5. உணவு மற்றும் விவசாயம்
6. ஏஐ, எம்எல், ஐஓடி, டீப் டெக்

எஃப்எல்சிடிடி குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்ப முடுக்கி திட்டமானது எரிசக்தி திறன் பணியகம் (பிஇஇ) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் தொழில்துறை மேம்பாட்டு அமைப்பு (யுஎன்ஐடிஓ) ஆகியவற்றால் கூட்டாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 

topbutton

மேலே செல்லவும்