தேடல்-பட்டன்

மனிதாபிமான செயல் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தும் நிறுவனங்களுக்கான மைக்ரோசாஃப்ட் மானிய வாய்ப்பு

என்என்

மைக்ரோசாஃப்ட் மனிதாபிமான நடவடிக்கைக்காக ஏஐ-க்கான மானிய முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்புகளை அழைக்கிறது. திட்டத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:

  • இந்தத் திட்டம் மைக்ரோசாஃப்ட்டின் ஏஐ ஃபார் குட் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இன்று சமூகத்தை எதிர்கொள்ளும் சில மிகப்பெரிய சவால்களை தீர்க்க தரவு மற்றும் ஏஐ-யின் சக்தியை திறக்க உதவும் ஒரு $165 மில்லியன் முயற்சி.  
  • மனிதாபிமான நடவடிக்கைக்கான ஏஐ, மனித உரிமைகள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் தேவைகள், பேரிடர் பதில் மற்றும் அகதிகள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்த நபர்களின் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் ஏஐ தீர்வுகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு நிதி வழங்குகிறது.
  • இந்த திட்டம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மானிய விண்ணப்பங்களுக்கு, தரவு அறிவியல் நிபுணர்களால் 300 மணிநேரங்கள் ஈடுபாடு உட்பட நிதி, தரவு அறிவியல் மற்றும் அசூர் ஆதரவை வழங்கும். 
  • இந்த மானிய விண்ணப்பம் நிறுவனங்கள், என்ஜிஓ-க்கள், ஆராய்ச்சி, கல்வி மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கானது. 
  • ஒரு லாப நோக்கமற்ற/மனிதாபிமான பங்குதாரர், முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தில் நேரடியாக ஈடுபட்டால், தனியார் துறை நிறுவனங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். 
  • இந்த சுற்று திட்ட முன்மொழிவுகளுக்கு, விண்ணப்பங்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும், ஆனால் அவை குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள திட்டங்கள், கூட்டுறவு அடிப்படையிலான திட்டங்களில் அல்லது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான டிஜிட்டல் திறனை ஆதரிக்கும் திட்டங்களில் ஆர்வமுள்ளன.   

 

முக்கிய இணைப்புகள்:

 

திட்ட முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு: மே 31, 2021

topbutton

மேலே செல்லவும்