தேடல்-பட்டன்

முகம் மற்றும் வாய்க்காக வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு முகக்கவசங்களின் கையேடு

ஹோம்மேட்

பிஎஸ்ஏ அலுவலகம் முகம் மற்றும் வாய் ஆகியவற்றை பாதுகாக்க வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு முகக் கவசத்தை குறித்து 16 வெவ்வேறு மொழிகளில் ஒரு கையேட்டை உருவாக்கியுள்ளது. இது சமூக இடைவெளி மற்றும் தனிநபர் சுகாதாரம் கோவிட் 19 தொற்றுதலை தடுப்பதற்கான முக்கியமான காரணம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. சில நாடுகளில் குறைவான செலவில் மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை பேணுவதற்கான ஒரு சிறந்த முறையாக பொது மக்கள் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட முகக் கவசத்தின் மகத்தான நன்மைகளை பெற்றுள்ளன.

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும் (ஆங்கிலம்)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(அசாமீஸ்)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(பங்களா)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்க(குஜராத்தி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(ஹிந்தி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(கன்னடா)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(கொங்கனி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(மலையாளம்)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(மணிப்பூரி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(மராத்தி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(நேபாளி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(ஒடியா)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(பஞ்சாபி)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(தமிழ்)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(தெலுங்கு)

கையேடு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(உருது)

topbutton

மேலே செல்லவும்