தேடல்-பட்டன்

மாநிலங்கள்/உள்ளூர் அமைப்புகள் மற்றும் சமூகங்கள் குறிப்பாக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளில் கோவிட்-19 யின் பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவுவதற்கான ஹேண்ட்புக்

அடர்த்தியான

இந்த ஹேண்ட்புக் சில வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது, இது மாநிலங்கள்/உள்ளூர் அமைப்புகள் மற்றும் சமூகங்கள் குறிப்பாக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளில் கோவிட்-19 யின் பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவும். இந்த வழிகாட்டுதல்கள் குறிப்பாக கழிப்பறைகள், சலவை அல்லது குளியல் வசதிகள் பகிரப்படும் பகுதிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டன.

ஹேண்ட்புக்: இங்கே கிளிக் செய்யவும் (ஆங்கிலம்)

ஹேண்ட்புக்: இங்கே கிளிக் செய்யவும்(ஹிந்தி)

ஹேண்ட்புக்: இங்கே கிளிக் செய்யவும் (மராத்தி)

ஹேண்ட்புக்: இங்கே கிளிக் செய்யவும் (தமிழ்)

ஹேண்ட்புக்: இங்கே கிளிக் செய்யவும் (உருது)

 

 

topbutton

மேலே செல்லவும்