தேடல்-பட்டன்

கோவிட்-19 மருத்துவ சரக்கு - மருத்துவ சரக்கு தேவை திட்டம்

இருப்புநிலை

இந்த இணையதள பயன்பாடு மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் தேசிய அளவில் பல்வேறு மருத்துவ சரக்குகளுக்கான நான்கு வார பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தேவையை வழங்குகிறது. உள்கட்டமைப்புக்கான திட்டமிடல், அத்தியாவசிய மனித வளங்களை ஏற்பாடு செய்வது மற்றும் பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதில் இது உதவும். இந்த அத்தியாவசியங்களின் உற்பத்தி மற்றும் சப்ளை செயினில் பணிபுரியும் எம்எஸ்எம்இ-கள் மற்றும் பிற தொழிற்சாலைகள் தங்கள் உள்ளூர் அரசாங்க நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவளிக்க இந்த திட்டங்களைப் பயன்படுத்தலாம். இது பிஎஸ்ஏ வழங்கும் ஜேஎன்சிஏஎஸ்ஆர், ஐஐஎஸ்சி, ஐஐடிபி மற்றும் ஏஎஃப்எம்-களின் ஒரு கல்வி முயற்சியாகும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: இங்கே கிளிக் செய்யவும்

topbutton

மேலே செல்லவும்