தேடல்-பட்டன்

அராம்கோ-க்கான முன்மொழிவுக்கான அழைப்பு - கல்வி நிறுவனங்கள் / ஆர்&டி மையங்களுக்கான ஒத்துழைப்பு வாய்ப்பு (வெளியீட்டு தேதி: 10 பிப்ரவரி, 2022) (முடிவுகள்)

ஆராம்கோ

சிந்தனை டேங்க்கள் / கல்வி நிறுவனங்கள் / ஆர்&டி மையங்களுடன் சாத்தியமான ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புகளை ஆராய அரம்கோ ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

ஆராம்கோ என்பது உலகளாவிய ஒருங்கிணைந்த ஆற்றல் மற்றும் இரசாயன நிறுவனமாகும். இது வளங்களை மேலும் சார்ந்த, அதிக நிலையான மற்றும் பயனுள்ளதாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது உலகம் முழுவதும் நிலைத்தன்மை மற்றும் நீண்ட கால வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க உதவுகிறது. பின்வரும் பகுதிகளில் ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புகளை ஆராய அவர்கள் முதன்மையாக ஆர்வமாக உள்ளனர்:

1. ஆற்றல் மாற்றம்
2. மொபிலிட்டி டிரான்சிஷன்
3. மெட்டீரியல்ஸ் டிரான்சிஷன்

ஆராய்ச்சி ஆவணங்கள், ஒர்க்ஷாப்கள், ஆர்&டி திட்டங்கள் போன்றவற்றில் ஒத்துழைப்பு இருக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கே கிளிக் செய்யவும்

நீங்கள் இந்த இடத்தில் பணிபுரிகிறீர்கள் மற்றும் ஒத்துழைக்க ஆர்வமாக இருந்தால், தயவுசெய்து பின்வரும் புள்ளிகளை முக்கியமாக உள்ளடக்கிய வட்டியின் சுருக்கமான ஒன்று/இரண்டு பக்க வெளிப்பாட்டை எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும்:

-    ஆராய்ச்சி பகுதி (எனர்ஜி டிரான்சிஷன்/மொபிலிட்டி டிரான்சிஷன்/மெட்டீரியல் டிரான்சிஷன்)
-    நிறுவனம்/ ஆய்வகம்/ ஆராய்ச்சி குழு விளக்கம்
-    வெளியீடு/காப்புரிமை இணைப்புகள்
-   ஒத்துழைப்பு வகை (ஆராய்ச்சி ஆவணம்/ ஒர்க்ஷாப்கள்/ ஆர்&டி திட்டங்கள்) – ஆர்&டி திட்டங்களின் விஷயத்தில், நீங்கள் ஒரே ஆவணத்தில் தற்காலிக காலக்கெடு, பட்ஜெட்டுடன் முன்மொழிவை வழங்கலாம்.

தயவுசெய்து உங்கள் சமர்ப்பிப்புகளை aaditi.lele@investindia.org.in க்கு பிப்ரவரி 25, 2022 மூலம் இமெயில் செய்யவும். 

topbutton

மேலே செல்லவும்