தேடல்-பட்டன்

ஒன்பது எளிய வழிமுறைகளில் நேர்மறையான மனநலத்தை உருவாக்குதல்: ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான பயனுள்ள பழக்க வழக்கங்கள்

மன நலம்

ஒன்பது எளிய வழிமுறைகளில் நேர்மறையான மனநல ஆரோக்கியத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான பயனுள்ள பழக்க வழக்கங்கள். மனநல ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தவும் ஒவ்வொரு நாளும் எளிய வழிமுறையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வழிகாட்டி, ஆயுதப் படை மருத்துவக் கல்லூரியுடன் (ஏஎஃப்எம்சி) இணைந்து பிஎஸ்ஏ அலுவலகத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது

நேர்மறையான மனநல ஆரோக்கியத்தை உருவாக்குவதற்கான எளிய வழிமுறைகள் பற்றி மேலும் அறிய : இங்கே கிளிக் செய்யவும் (ஆங்கிலம்)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (அசாமி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (பெங்காலி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (குஜராத்தி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (கன்னடம்)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (கொங்கனி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (மலையாளம்)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (மணிபுரி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (மராத்தி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (நேபாளி)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (ஒடியா)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (தமிழ்)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (தெலுங்கு)

இங்கே கிளிக் செய்யவும் (உருது)

topbutton

மேலே செல்லவும்