தேடல்-பட்டன்

சிபிஐஓ மற்றும் அப்பீலேட் ஆணையம்

பின்வரும் அதிகாரிகள் ஜூலை 12, 2022 அன்று இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகத்தில் RTI சட்டம், 2005-யின் கீழ் மத்திய பொது தகவல் அதிகாரி மற்றும் அபிலட் ஆணையராக அறிவிக்கப்பட்டனர்.

மத்திய பொது தகவல் அதிகாரி
ஸ்ரீ விகாஸ் ஸ்ரீவாஸ்தவா
துணை செயலாளர் (Admn.)
ஜிஓஐ-க்கான பிஎஸ்ஏ அலுவலகம்
அறை எண். 328, விக்யான் பவன் அனெக்ஸ்
மௌலானா ஆசாத் ரோடு
புது டில்லி – 110011
தொலைபேசி எண். 23022010

அப்பீலேட் அதிகாரம்
டாக்டர். பிரீத்தி பன்சால்
விஞ்ஞானி ஜி & எச்ஓடி
ஜிஓஐ-க்கான பிஎஸ்ஏ அலுவலகம்
அறை எண். 312, விக்யான் பவன் அனெக்ஸ்
மௌலானா ஆசாத் ரோடு
புது டில்லி – 110011
தொலைபேசி எண். 23022115

topbutton

மேலே செல்லவும்