தேடல்-பட்டன்
etg-banner-vector
ஐ-ஸ்டெம் (இந்திய அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் வசதிகள் அமைப்பு)

ஐ-ஸ்டெம் என்பது ஒரு தேசிய போர்டல் ஆகும், இது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தங்கள் ஆர்&டி வேலைக்கு தேவையான குறிப்பிட்ட வசதிகளை கண்டறிய உதவுகிறது. இருப்பிடத்தின் தூரம் மற்றும் நேரத்தின் அடிப்படையில் வசதிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் அடையாளம் காணவும் இந்த போர்ட்டல் உதவுகிறது.

ஐ-ஸ்டெம்-ஐ அணுகவும்
 • ஐ-ஸ்டெம் உடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள்

 • ஐ-ஸ்டெம்-இன் கீழ் கிடைக்கும் உபகரணங்கள்

 • காப்புரிமை பெற்ற தயாரிப்புகள்

 • வெளியீடுகள்

ஐ-ஸ்டெம் பற்றி

பல ஆண்டுகளாக, இந்திய அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு முயற்சிகளுக்கு நிதியளித்து வருகிறது. இருப்பினும், இருப்பு மற்றும் தூரத்தின் அடிப்படையில் வசதிகளின் வரைபடம் கிடைக்கவில்லை. அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மற்றும் ஆராய்ச்சி வேலைக்காக இந்த வசதிகளை பயன்படுத்த தகுதியுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வசதிகள் பற்றிய தகவல்களை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் இடைவெளியை குறைப்பதை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஐஸ்டம் பற்றி
 • 01

  ஐ-ஸ்டெம் இணையதள போர்ட்டல் பயனர்களுக்கு தங்கள் ஆர்&டி பணிகளுக்குத் தேவையான குறிப்பிட்ட வசதியைக் (டிஐஇ-கள்) கண்டறிய உதவுகிறது மற்றும் அவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் அல்லது விரைவில் கிடைக்கும் ஒன்றை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் பயன்பாட்டை பயன்படுத்தியும் முன்பதிவு செய்யலாம்

 • 02

  வசதியின் பாதுகாவலராக செயல்படும் இந்த நிறுவனம், திட்ட காலத்திற்கு அப்பால் வளங்களை இயக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் கட்டணத்தை வசூலிக்கலாம்.

 • 03

  ஐ-ஸ்டெம்-இன் எஸ்&டி சாட் அறை மூலம் கிடைக்கும் வளங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் பயனர்களுக்கு உதவுவதற்காக நிபுணர்களின் ஒரு குழு உருவாக்கப்படும்.

 • 04

  எம்பவர்டு டெக்னாலஜி குழுவால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தயாரிப்புகளின் டிஜிட்டல் பட்டியல் ஐ-ஸ்டெம் இணையதளத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.

 • 05

  இந்தியாவை "ஆத்மனிர்பார்" ஆக உருவாக்குவதற்காக, ஸ்டார்ட்அப்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுக்காக அதிகாரம் பெற்ற தொழில்நுட்ப குழு (இடிஜி) கட்டளையிட்டபடி, தொழிற்துறை சவால்களை நடத்துவதற்கும் மற்றும் ஹோஸ்ட செய்வதற்கும் இந்த தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்திய ஜிஓஐ உத்தரவின் மூலம், ஜிஓஐ-யின் ஏஜென்சிகளால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஆர்&டி வசதிகள் கொண்ட நிறுவனங்கள் இப்போது ஐ-ஸ்டெம் போர்ட்டலில் இந்த வசதிகளை பட்டியலிடுவது கட்டாயமாகும்.

ஐ-ஸ்டெம் போர்ட்டலை உருவாக்குவதில் சம்பந்தப்பட்ட ஐபி-ஐ ஐ-ஸ்டெம் பாதுகாக்கிறது, ஒரு தற்காலிக காப்புரிமை விண்ணப்பம், "புவியியல் ரீதியாக சிதறியுள்ள வளங்களின் திறமையான பயன்பாட்டிற்கான முறை மற்றும் செயல்முறை", இந்திய காப்புரிமை அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

ஐ-ஸ்டெம் பேனர்

கார்னர்-படம்
i-stem-layer-6
ஐ-ஸ்டெம்-மாஸ்க்
படம்

விஷன்

தேசிய மற்றும் பிராந்திய "வளங்களின் சரக்கு" இருப்பையும், அந்த சரக்கின் தேவை உள்ள பயனர்களையும், திறமையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் இணைப்பது. இது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு உற்பத்தித்திறனில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கலாம் மற்றும் பொது முதலீட்டின் செயல்பாட்டை மிகவும் மேம்படுத்தலாம்.

இந்திய அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் வசதிகள் வரைபடம்

 

படம்

மிஷன்

தேசிய மற்றும் பிராந்திய "வளங்களின் சரக்கு" இருப்பையும், அந்த சரக்கின் தேவை உள்ள பயனர்களையும், திறமையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் இணைப்பது. இது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு உற்பத்தித்திறனில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கலாம் மற்றும் பொது முதலீட்டின் செயல்பாட்டை மிகவும் மேம்படுத்தலாம்.

இந்திய அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் வசதிகள் வரைபடம்

விஷன்
மிஷன்

தேசிய மற்றும் பிராந்திய "வளங்களின் சரக்கு" இருப்பையும், அந்த சரக்கின் தேவை உள்ள பயனர்களையும், திறமையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் இணைப்பது. இது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு உற்பத்தித்திறனில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கலாம் மற்றும் பொது முதலீட்டின் செயல்பாட்டை மிகவும் மேம்படுத்தலாம்.

இந்திய அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் வசதிகள் வரைபடம்

 

தேசிய மற்றும் பிராந்திய "வளங்களின் சரக்கு" இருப்பையும், அந்த சரக்கின் தேவை உள்ள பயனர்களையும், திறமையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் இணைப்பது. இது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு உற்பத்தித்திறனில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கலாம் மற்றும் பொது முதலீட்டின் செயல்பாட்டை மிகவும் மேம்படுத்தலாம்.

இந்திய அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் வசதிகள் வரைபடம்

குழு

டாக்டர். சஞ்சீவ் குமார் ஸ்ரீவாஸ்தவா
டாக்டர். சஞ்சீவ் குமார் ஸ்ரீவாஸ்தவா

சிஓஓ/தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் (ஐ-ஸ்டெம்)

டாக்டர். எஸ். ஏ. சிவசங்கர்
டாக்டர். எஸ். ஏ. சிவசங்கர்

பேராசிரியர், சென்ஸ், ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரு

டாக்டர். நவகாந்தா பட்
டாக்டர். நவகாந்தா பட்

தலைவர், சென்ஸ், ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரு

முன்னணி-பங்குதாரர்கள்

பங்கேற்கும் ஏஜென்சிகள்

செவ்வகம்
லோகோ
அறுகோணம்
யுஜிசி
அறுகோணம்
டிஎஸ்டி
ஐ-ஸ்டெம்-இல் உள்ள அனைத்து உபகரணங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தொடரவும்
புரொடக்‌ஷன்
ஐ-ஸ்டெம்-இல் உள்ள நிறுவனங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தொடரவும்
பள்ளி
topbutton

மேலே செல்லவும்