தேடல்-பட்டன்

ஐஎம்ஜி 1

இடது முதல் வலது வரை - ரக்ஷித் மேத்தா, டாக்டர் மீனாக்ஷி சிங் (தலைமை விஞ்ஞானி, சிஎஸ்ஐஆர்), பேராசிரியர் அஜய் சூத், ரக்திம் சட்டோபாத்யாய், அமித் ஸ்ரீவாஸ்தவா

 

ஊட்டச்சத்து பணிக்குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னேற்றத்தைப் பற்றி விவாதிக்க ஆகஸ்ட் 3, 2022 அன்று பிஎஸ்ஏ ஊட்டச்சத்து தொழிற்துறையின் உறுப்பினர்களை சந்தித்தது. இந்தியாவின் ஊட்டச்சத்து தொழில் முன்னேறும் ஒரு செயல்பாட்டு இலக்காக $100 பில்லியன் ஊட்டச்சத்து இந்தியா உள்ளது. பிஎஸ்ஏ அலுவலகம் இந்திய ஊட்டச்சத்து தொழிற்துறை-குறிப்பிட்ட கொள்கைகளை வடிவமைப்பதன் மூலம் தொழிற்துறை வளர்ச்சியை எளிதாக்குகிறது.

உங்களுக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்கலாம்

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு கொள்கை 2020

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு கொள்கை 2020

தொடரவும்
தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை 2020 குறித்து உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை 2020 குறித்து உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

தொடரவும்
topbutton

மேலே செல்லவும்