தேடல்-பட்டன்

ஐஎம்ஜி 2

 

ஆகஸ்ட் 4, 2022. அன்று அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு (எஸ்டிஐ) புள்ளிவிவரங்கள் மீதான முன்முயற்சியின் முதல் தேசிய ஆலோசனைக் குழுவிற்கு (என்ஏசி) தலைமை தாங்கியது. தேசிய எஸ்டிஐ புள்ளிவிவர அமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒருங்கிணைந்த வழிமுறையை நிறுவிய பல்வேறு துறைகளில் இருந்து பங்கேற்பாளர்கள். பாலிசியில் தரவு மற்றும் எஸ்டிஐ குறிகாட்டிகளின் அர்த்தமுள்ள பயன்பாட்டையும் நாட்டில் திட்டமிடும் திட்டத்தையும் மேம்படுத்துவது இந்த முயற்சியின் நோக்கமாகும்.

உங்களுக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்கலாம்

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு கொள்கை 2020

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு கொள்கை 2020

தொடரவும்
தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை 2020 குறித்து உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை 2020 குறித்து உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

தொடரவும்
topbutton

மேலே செல்லவும்